לעבור לתוכן


פיתוח קניונים מרכזים מסחרים ומיזמים קמעונאיים
שירותי חוות דעת

 

שירותי חוות דעתנושאי חוות הדעת שיובלים מתמחה בהם:


  • חוות דעת הניתנת במהלך התדיינות בבתי המשפט ובערכאות משפטיות אחרות: בוררות, גישור ואח'.
  • בעת עיצוב מסמכי מדיניות ושיקולים כלכליים - תכנוניים לאישור תכנית ומיזמים שונים שאינם תואמים בהכרח לתוכניות קיימות ותפיסת גופי התכנון ברמות השונות.

חוות דעת כלכליות ותכנוניות


יובלים המתמחה זה 32 שנים בפיתוח קניונים ומרכזים מסחריים ומיזמים קמעונאים ופעילה בנושאי תכנון, שיווק, ניהול ויזום והשקעות, מעמידה את ניסיונה העצום והידע הרב שלה במתן חוות דעת שונות. חוות הדעת שלה מבוססות על עשרות שנות ניסיון ביצירת פרויקטים ופעילות בתחום. החברה נותנת שירות של חוות דעת מקיפות.

המוכרות באגפי הליווי של מרבית הבנקים בישראל, בוועדות התכנון המחוזיות והמקומיות וכן אצל חברות הנדל"ן מובילות.

ועוד יובלים מעניקה חוו"ד ליזמים, לעיריות, לשותפים, לבעלי מניות, לשמאים לצרכי בית משפט, חוו"ד בכל הקשור לפיתוח קניונים ומרכזים מסחריים, לניהול של חברות ניהול, קמעונאות במקרו, ולבעלי הקניונים והמרכזים המסחריים בישראל.

 

tip

תכנון מקדמי ומעמיק של קניון הוא העיקרון החשוב ביותר להצלחת הקניון עם פתיחתו