לעבור לתוכן


פיתוח קניונים מרכזים מסחרים ומיזמים קמעונאיים
פעילות בינלאומית

 

פעילות בינלאומיתיובלים מעניקה שירותי תכנון וליווי מקצועי במדינות רבות ליזמים בינלאומיים המפתחים קניונים ומרכזי מסחר. מאז שנת 2002 ליוותה ומלווה יובלים פרויקטים בהיקף של למעלה מ- 220,000 מ”ר.


פעילות בינלאומי
פעילות בינלאומי
פעילות בינלאומי
פעילות בינלאומיtip

אנחנו בהליך אבולוציוני גם במגמת אופי המסחר הקמעונאי העתידי והוא מתרגש עלינו בקצב הולך וגובר